07 september 2016

Koop een studentenwoning

FiscAlert september 2016 | jrg 22 nr 7 | p.16-17

huis & hypotheek

Koop een studentenwoning

In veel studentensteden is betaalbare huisvesting schaars. Maar waarom zou u niet kopen? En waarom niet meteen onze voordelige constructie gebruiken?

Zeker in Amsterdam, maar ook in Leiden, Groningen, Rotterdam of Utrecht is een betaalbare studentenwoning lastig te vinden. Kopen kan een betaalbaar — en haalbaar — alternatief zijn, zeker als ouders en student optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden.

Constructie
De eerste voorwaarde is dat de ouders hun studerende kind willen helpen bij het vinden van geschikte woonruimte. De tweede is dat ze beschikken over geld dat ze vrij kunnen maken en (deels) zouden willen schenken aan hun kind. Het kind koopt de woning met een familiebanklening, waarbij de leenovereenkomst zodanig wordt opgesteld dat ze voldoet aan de fiscale vereisten voor renteaftrek. De kans is groot dat die renteaftrek hem in eerste instantie geen extra belastingteruggaaf oplevert. Door een enkelvoudige rente af te spreken die pas opeisbaar is in het jaar dat het kind naar verwachting zijn eigen inkomen heeft, is de rente pas vanaf dat moment aftrekbaar. Het hopelijk dan inmiddels afgestudeerde kind kan daardoor beter profiteren van de renteaftrek.

Geen Hillen-regeling