01 januari 2015

Leg de familiebanklening vast!

FiscAlert januari 2015 | jrg 21 nr 1 | p.16-17

huis & hypotheek

Leg de familiebanklening vast!

Lang niet iedereen die geld uitleent aan familie en vrienden — de familiebank — legt de afspraken voor die lening schriftelijk vast. Doe dat wel. Het voorkomt misverstanden en problemen.

Een ‘familiebank’ heeft veel voordelen. U kunt als uitlener om te beginnen altijd een hogere rente op uw spaargeld krijgen dan bij de bank. En als degene die van u leent het geld gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning (hoofdverblijf) — of voor aflossing van (een deel van) een eigenwoninghypotheek bij de ‘echte’ bank — is de rente over die lening integraal aftrekbaar.
Hoewel het niet verplicht is, is het toch zaak de leningsvoorwaarden vast te leggen in een overeenkomst. Niet alleen om problemen in te toekomst te voorkomen, maar ook om fiscaal alles goed te regelen.

TIP: Een familiebank kan flink wat voordeel opleveren. Lees het artikel ‘Familiebank anno nu’ (FiscAlert januari 2013, jrg 19 nr 1, p.16-18, online op www.fiscalert.nl ➤ huis & hypotheek).


Overeenkomst