05 oktober 2013

Profiteer van de lage rente!

FiscAlert oktober 2013 | jrg 19 nr 8  p.22-23

huis & hypotheek

Profiteer van de lage rente!

Door de lage rentestand betalen veel mensen te veel hypotheekrente. En dus kan het zinvol zijn om de hypotheekrente opnieuw vast te zetten.

Tekst: Natasja van der Laan

Stel, u heeft 6 jaar geleden een hypotheek afgesloten met een rente van 4,8 procent voor een rentevaste periode van 10 jaar. Als u niets doet, zit u nog 4 jaar aan dat rentetarief vast. Over 4 jaar kunt u dan opnieuw uw rente vastzetten of eventueel verhuizen naar een bank met een beter aanbod.
De rente is momenteel historisch laag. Als de rente tegen die tijd nog steeds zo laag is, gaan uw maandlasten over 4 jaar naar beneden. Het is echter niet uit te sluiten dat de rente over 4 jaar op een ander niveau staat dan nu. De kans is zelfs groot dat dat niveau hoger is, want de rente zit aan de onderkant van de bandbreedte. Als de rente is gestegen, gaan uw maandelijkse lasten over 4 jaar mee omhoog. Het zou op dit moment dus financieel voordelig kunnen zijn de hypotheek over te sluiten of de rente bij uw eigen bank opnieuw vast te zetten. Bovendien heeft u de zekerheid van een lagere rente over een langere periode door de rente nu opnieuw voor bijvoorbeeld 10 jaar vast te zetten.

Boeterente
Maar hoe doet u dat, de rente opnieuw vastzetten?