14 maart 2023

Te hoge WOZ? Maak bezwaar!

FiscAlert maart 2023 | jrg 29 nr 3 | p.16-17


huis & hypotheek

Te hoge WOZ? Maak bezwaar!

De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Daarom is het belangrijk dat de juiste waarde van uw huis wordt vermeld. En dat u bezwaar maakt als dat niet zo is.


Waarschijnlijk heeft u van uw gemeente inmiddels een WOZ-beschikking gekregen. En anders vindt u die binnenkort op de (digitale) deurmat. De WOZ-beschikking is belangrijk. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of de te belasten waarde in box 3 als het niet om uw hoofdverblijf gaat. Ook voor de waardebepaling bij het schenken of erven van woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt.

Vrije verkoopwaarde