11 maart 2015

Te hoge WOZ? Maak bezwaar!

FiscAlert maart 2015 | jrg 21 nr 3 | p.15-17

huis & hypotheek

Te hoge WOZ? Maak bezwaar!

De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Daarom is het belangrijk dat de waarde van uw huis niet te hoog wordt ingeschat. En dat u bezwaar maakt als dat in uw ogen toch het geval is.

Als het goed is, krijgen alle huiseigenaren dezer dagen van hun gemeente een verse WOZ-beschikking toegezonden. Op deze beschikking staat de waarde van hun huis. Deze zogenaamde ‘WOZ-waarde’ vormt de basis voor het vaststellen van de hoogte van de onroerende-zaakbelasting (OZB) van de gemeente en de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen. De WOZ-waarde is ook — als u tenminste in een koophuis woont — van invloed op uw IB-aangifte. Immers, het eigenwoningforfait (box 1) is hierop gebaseerd. De WOZ-waarde heeft u ook nodig als u een tweede (of derde of vierde) woning bezit (box 3) die u verhuurt of zelf als vakantiewoning gebruikt. Zelfs bij de waardebepaling van woningen na een overlijden wordt tegenwoordig als uitgangspunt de WOZ-waarde gebruikt.

Vrije verkoopwaarde
De WOZ-beschikking vermeldt in de regel gewoon de vrije verkoopwaarde. Maar de gemeente gaat niet van deur tot deur om van elk pand afzonderlijk de prijs te bepalen. Van een beperkt aantal woningen — de zogenaamde ‘referentiewoningen’ — stelt de gemeente de waarde vast met behulp van verkoopcijfers. Als er te weinig of geen huizen zijn verkocht — dat kwam de afgelopen jaren hier en daar wel voor — kunnen bijvoorbeeld ook vraagprijzen worden meegenomen. De waarde van de overige woningen wordt vervolgens afgeleid van die van de referentiewoningen.

LET OP: Een veelgehoord misverstand is dat de WOZ-waarde een bepaald percentage zou zijn van de vrije verkoopwaarde. Dat is niet zo: er wordt dus géén rekening gehouden met erfpacht of het al dan niet verhuurd zijn van een woning.


Waardedrukkende factoren


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in