17 maart 2021

Te hoge WOZ? Maak bezwaar!

FiscAlert maart 2021 | jrg 27 nr 3 | p.18-19


huis & hypotheek

Te hoge WOZ? Maak bezwaar!

De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Daarom is het belangrijk dat de juiste waarde van uw huis wordt vermeld. En dat u bezwaar maakt als dat niet zo is.


Waarschijnlijk heeft u van uw gemeente inmiddels een WOZ-beschikking gekregen. En anders vindt u die binnenkort op uw al dan niet virtuele deurmat. De WOZ-beschikking is belangrijk. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of de te belasten waarde in box 3 als het niet om uw hoofdverblijf gaat. Ook voor de waardebepaling bij het schenken of erven van woningen wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt.

Vrije verkoopwaarde
De WOZ-waarde is gebaseerd op de ‘vrije verkoopwaarde’. Voor de WOZ-beschikking van 2021 is dat de vrije verkoopwaarde op 1 januari 2020. Een veelgehoord misverstand is dat de WOZ-waarde een bepaald percentage zou zijn van de vrije verkoopwaarde. Dat is niet zo. Er wordt ook géén rekening gehouden met erfpacht en ook niet met de al dan niet verhuurde staat (dat laatste kan weer wèl invloed hebben op de waarde voor box 3). De WOZ-beschikking gaat dus altijd uit van de vrije verkoopwaarde.