01 mei 2013

Voordelig verbouwen

FiscAlert mei 2013 | jrg 19 nr 5 | p.18-19

huis & hypotheek

Voordelig verbouwen

Het BTW-tarief op arbeidskosten voor renovatie en herstel van woningen is tijdelijk verlaagd van 21 naar 6 procent. Profiteer er maximaal van, is ons advies. Maar zorg er wel voor dat u aan de voorwaarden voldoet.

[01-10-2014] In verband met de verlenging van deze regeling is een aantal data in dit artikel aangepast (weergegeven in rood). De oorspronkelijke tekst is doorgehaald.

Heeft u een eigen woning of een beleggingspand dat voor bewoning is bestemd? Dat biedt mogelijk perspectieven. Als de woning langer dan twee jaar geleden als zodanig in gebruik is genomen, kunt u gebruik maken van het tijdelijk verlaagde BTW-tarief op arbeid bij renovatie- en herstelwerkzaamheden. Door het verlaagde BTW-tarief — dat van 21 naar 6 procent gaat — wordt de rekening maar liefst (121 ÷ 106) x 100 ofwel 14 procent goedkoper. Dat wil zeggen: theoretisch (zie het kader ‘BTW-voordeel?’).

Werkzaamheden
Onder renovatie en herstel wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) een woning. Het is duidelijk dat het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre daaronder vallen. Het verlaagde BTW-tarief is echter op meer klussen van toepassing dan u op het eerste gezicht wellicht zou verwachten. Een, niet-uitputtende, greep: