12 april 2016

Zo krijgt u korting op uw hypotheek

FiscAlert april 2016 | jrg 22 nr 4 | p.20-23

huis & hypotheek

Zo krijgt u korting op uw hypotheek

De huizenprijzen klimmen uit hun dal. Mogelijk kunt u ervan profiteren zonder dat u uw huis hoeft te verkopen. Maar u moet wel even met uw hypotheekverstrekker gaan praten.

Tekst: Leon Batenburg

Het is officieel. Nu ook in de buitengewesten de huizenprijzen licht stijgen, raakt de Nederlandse woningmarkt langzaam uit het slop. En ja, dat heeft zeker nadelen. Uw zwaarbevochten WOZ-taxatie gaat omhoog, en daarmee ook uw afvalstoffenheffing en aanverwante belastingen. Maar de waardestijging van uw woning kan u ook financieel vóórdeel opleveren, zelfs als u geen verhuisplannen heeft. De hypotheekrente kan namelijk in veel gevallen omlaag. Ja, ook als uw rentevaste periode nog lang niet is verstreken. En een rentevoordeel van enkele tienden van procenten kan u een voordeel van vele honderden tot meer dan duizend euro per jaar opleveren. Elk jaar weer.
Helaas voor u gaat dat zelden vanzelf. Zeker, hypotheekverstrekkers stellen een uitgebreid dossier samen om u zorgvuldig te kunnen adviseren en ze nodigen u uit voor onderhoudsgesprekken om verouderde informatie te vernieuwen — u weet wel, het klantbelang dat centraal moet staan. Maar de meeste hypotheekverstrekkers laten u jaar in, jaar uit te veel rente betalen, net zolang totdat u aan de bel trekt.

Risico’s