1 september 2018

Calculator hypotheek aflossen

FiscAlert september 2018 | jrg 24 nr 7 | p.15

huis & hypotheek

Calculator hypotheek aflossen

Met onze calculator rekent u razendsnel uit of het aflossen van de hypotheek financieel voordeel oplevert. Misschien is het ook wel iets voor u!

Heeft u geld op een spaarrekening waar u niets mee doet? Dan zijn de lage spaarrentetarieven van dit moment wellicht een goede aanleiding om eens te kijken of u geld kunt besparen door uw aflossingsvrije hypotheek (deels) af te lossen met dat spaargeld dat u feitelijk niets oplevert.
Ga naar www.fiscalert.nl ➤ calculatoren. Kies de calculator ‘hypotheek aflossen 2018’. Vul de gevraagde gegevens in. De calculator houdt rekening met alle belangrijke factoren (WOZ-waarde, hypotheekrente, spaarrente, belastingteruggaaf, belastingheffing in box 3 en het geleidelijk verdwijnen van de Hillen-regeling). De calculator houdt géén rekening met de boeterente (tegenwoordig ook wel ‘vergoedingsrecht’ genoemd). De hoogte van de boeterente moet opwegen tegen het berekende jaarlijkse voordeel van aflossen, anders heeft aflossen geen zin.

LET OP: Wees voorzichtig met aflossen als u nog wilt gaan verhuizen of verbouwen of als u nog geld nodig heeft voor andere uitgaven.

LET OP: Los in beginsel niet af op uw spaarhypotheek en bespreek een voornemen om af te lossen altijd eerst met een financieel adviseur.


Wat moet u invullen?

■ WOZ-waarde
Vul de waarde in die op de laatste WOZ-beschikking stond die u van uw gemeente kreeg (door u ontvangen in het voorjaar van 2018).

■ Hypotheek (eigenwoningschuld)
Vul hier alleen het deel van de lening in waarover u de rente mag aftrekken. Is na 1995 een deel van de hypotheek gebruikt voor consumptieve uitgaven? Breng dat dan op het totale hypotheekbedrag in mindering.

■ Hypotheekrente
Hier vult u het percentage in dat u aan hypotheekrente betaalt. Eindigt de rentevastperiode binnenkort? Vul dan liever het nieuwe percentage in dat u straks, na afloop van de rentevastperiode moet betalen.

■ Marginaal tarief IB
Dit is het tarief dat u maximaal over uw inkomen betaalt, zie ook het artikel Belastingtarieven 2018 (FiscAlert januari 2018 jrg 24 nr 1, p.26-29, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal). Vul gewoon 51,95% in als dat uw toptarief is. De calculator houdt vervolgens automatisch rekening met de heffing van 51,95% over het eigenwoningforfait en de aftrek tegen 49,5% van de hypotheekrente (i.v.m. ‘tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’) .Let op: valt de top van uw inkomen in het 40,85%-tarief, vul dan 45,53% in; betaalt u 22,95% belasting over de top, dan vult u 25,34% in. U houdt op die manier ook rekening met de gevolgen voor de algemene heffingskorting.

■ Rendement box 3 aflossingskapitaal
Vul hier het rentepercentage in dat u op uw spaargeld kunt krijgen. Kijk daarbij niet alleen naar uw huidige bankrekening, maar ook naar de beste aanbieder van dit moment. De beste vergelijking maakt u door te kijken wat een deposito met dezelfde rentevastperiode als uw hypotheek oplevert (zie bijvoorbeeld www.spaarinformatie.nl).

■ Aflossing hypotheek
Hoe lager de hypotheek, des te gunstiger het over het algemeen is om af te lossen. Volledig aflossen is vaak beter dan deels aflossen (al zal dat voor de meeste mensen geen reële optie zijn). Bepaal eerst welk deel van uw spaargeld u zou kunnen gebruiken voor aflossing (gebruik niet alles!) en voer daarna dat bedrag in.

■ Tarief box 3
Hier vult u de maximale heffing in die u in box 3 over uw vermogen betaalt (zie de tabel). Fiscaal partners verdubbelen in de middelste kolom de genoemde bedragen; de calculator gaat uit van een optimale onderlinge verdeling van het box 3-vermogen in de aangifte.

Vermogen en maximale heffing box 3
per schijf (2018)

  vermogen per partner max. heffing
vrijstelling 0-30.000 0%
1e schijf 30.001-100.800 0,61%
2e schijf 100.801-1.008.000 1,30%
3e schijf >1.008.000 1,61%