Vraag & Antwoord

Dementie (2)

Ik heb een even hypothetische als realistische vraag: stel dat ik als eerste overlijd en mijn vrouw in ons huis blijft wonen. Wat gebeurt er als ze dement wordt en opname in een verzorgingstehuis noodzakelijk is? Hoe kan ze er nog voor zorgen dat haar zaken goed behartigd worden?