Vraag & Antwoord

Familiebank aanpassen?

In 2012 hebben wij onze dochter geld geleend voor haar woning. In de leenovereenkomst hebben we de standaardformulering ‘af te lossen 10 jaar na ondertekening met de mogelijkheid van verlenging’ gebruikt. Moet deze formulering worden aangepast in verband met de nieuwe wetgeving per 1 januari 2013? Blijft de rente met deze formulering dertig jaar aftrekbaar als eigenwoningrente? Zijn er andere specifieke voorzieningen nodig om onder de oude hypotheekregels van voor 2013 te blijven vallen?