Vraag & Antwoord

Familiebank aanpassen?

In 2012 hebben wij onze dochter geld geleend voor haar woning. In de leenovereenkomst hebben we de standaardformulering ‘af te lossen 10 jaar na ondertekening met de mogelijkheid van verlenging’ gebruikt. Moet deze formulering worden aangepast in verband met de wijziging in de wetgeving per 1 januari 2013 (invoering annuïtaire aflossing voor nieuwe leningen)? Blijft de rente met deze formulering dertig jaar aftrekbaar als eigenwoningrente?