Vraag & Antwoord

Familiebank verlengen (1)

Tien jaar geleden hebben we een familiebank opgericht. We hebben daarbij een overeenkomst eigenwoninglening gemaakt, waarin staat dat de lening na tien jaar wordt afgelost, maar ook dat verlenging van de looptijd mogelijk is. Nu willen we de looptijd dus weer met tien jaar verlengen. Ik heb begrepen dat de oude regels blijven gelden en dat de rente gedurende 30 jaar aftrekbaar is. Nu is mijn vraag: moet hiervan weer een overeenkomst worden opgemaakt en zo ja heeft u hiervan een voorbeeld? Of kan ik gewoon de oorspronkelijke overeenkomst gebruiken?