Vraag & Antwoord

Familiebank verlengen (1)

Tien jaar geleden hebben we een familiebank opgericht. We hebben daarbij een overeenkomst eigenwoninglening gemaakt. Daarin staat dat de lening in principe na 10 jaar wordt afgelost, maar dat verlenging van de looptijd mogelijk is. We willen de looptijd met 10 jaar verlengen. Ik heb begrepen dat de oude regels blijven gelden en dat de rente gedurende in totaal 30 jaar aftrekbaar is. Nu is mijn vraag: moet hiervan weer een overeenkomst worden opgemaakt en zo ja heeft u hiervan een voorbeeld? Of kan ik gewoon de oorspronkelijke overeenkomst gebruiken?