Vraag & Antwoord

Hogere OZB bij lagere WOZ

Onze WOZ-waarde is gedaald van € 236.500 naar € 219.000; ik verwachtte hierdoor een lagere belastinglast. Helaas, het bedrag van de aanslag ging juist omhoog. Het kan niet anders dan dat de percentages zijn gestegen. Kan dit zomaar? Zit hier een maximum aan? Wie bepaalt dit?