Vraag & Antwoord

Koopsompolis voor hypotheek?

Binnenkort komt mijn koopsompolis met lijfrenteclausule (nieuw regime) tot uitkering. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik het uit te keren kapitaal meteen gebruik voor het gedeeltelijk aflossen van mijn hypotheek?