Vraag & Antwoord

Kwijtschelden familiebanklening (3)

Onlangs heb ik een verse familiebanklening afgesloten met annuïtaire aflossing. Als ieder jaar een stuk van de lening door middel van een schenking wordt verminderd, moeten de annuïteiten dan ook telkens worden aangepast?