Vraag & Antwoord

Naar de notaris?

Wij hebben drie kinderen. Wij willen onze jongste dochter € 50.000 lenen voor haar nieuw te bouwen huis. Kunnen wij dan volstaan met een van uw downloads of moeten wij daarvoor naar de notaris?