Vraag & Antwoord

Renteverhoging bij familiebank?

Ik heb in 2011 in het kader van de familiebank € 25.000 uitgeleend aan mijn kleindochter voor de financiering van haar starterswoning tegen 5% rente. Mag ik tussentijds de rente verhogen?