Vraag & Antwoord

Renteverlaging bij familiebank

Ik heb in 2012 in het kader van de familiebank € 25.000 uitgeleend aan mijn kleindochter voor de financiering van haar starterswoning tegen 5% rente. Aangezien de huidige marktrente een stuk lager is, vroeg ik mij af of ik de rente nu zou kunnen verlagen. De overeengekomen rentevastperiode is 10 jaar.