Vraag & Antwoord

Schenken of lenen?

Mijn zoon van 28 jaar heeft een goed inkomen en wil een huis kopen. Wij willen hem daarbij helpen en hebben daarvoor € 50.000 beschikbaar. Wat is nu beter: schenken (‘jubelton’) of lenen via de familiebank?