Vraag & Antwoord

Waarde eigen huis belast?

De hypotheekrente die ik betaal is lager dan mijn eigenwoningforfait waardoor ik niet meer kan profiteren van de renteaftrek. Uit uw calculator ‘hypotheek aflossen’ bleek zelfs dat het voor mij aantrekkelijk is om het resterende hypotheekbedrag geheel af te lossen. Dat ga ik dus binnenkort doen. Moet ik nu belasting gaan betalen over de WOZ-waarde? Zo ja, in welke box?