Vraag & Antwoord

Wisseltruc met schoonouders

Met belangstelling las ik uw artikel over de familiebank en de wisseltruc. Ik zou met mijn schoonouders een dergelijke constructie aan kunnen gaan. Ik leen dan van mijn schoonouders geld om mijn hypotheek af te lossen, en zij lenen van mij geld om hun hypotheek af te lossen. Dat levert ons allebei voordeel op. Maar kan de Belastingdienst deze constructie niet zien als een verkapte vorm van belastingontduiking (‘fraus legis’)?