31 oktober 2018

Nationale Hypotheek Garantie goedkoper


De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2019 verlaagd. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen daarvoor 0,9% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 1%. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt. Het ontwikkeling van het nieuwe systeem om de premie vast te stellen is nog niet volledig afgerond. De verwachting is dat de premie de komende jaren nog verder zal dalen. Het kostenplafond voor de aankoop van huizen met NHG wordt volgend jaar verhoogd naar € 290.000 euro (was € 265.000 euro). Voor huizen met energiebesparende voorzieningen, gaat een plafond gelden van € 307.400.

Het vermogen van het Waarborgfonds Eigen Woning dat de NHG regelt nam de afgelopen jaren fors toe.  Daarom werd al enige tijd aangedrongen op verlaging van de premie (zie het bericht op www.veh.nl). Meer informatie is te vinden op www.nhg.nl en www.rijksoverheid.nl