03 september 2021

AFM: leengedrag koopstarters zorgelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen over het leengedrag van koopstarters. Uit een analyse blijkt namelijk dat hun hypotheekschulden hoog zijn en studieschulden regelmatig niet worden meegewogen. Bovendien stapelt een deel van hen kredieten. Maar liefst 20 tot 40% lijkt een hogere hypotheek te hebben dan verantwoord is volgens de wettelijke norm. Het gaat om bedragen tussen de €50.000 en €70.000. Van de wettelijke normen mag overigens worden afgeweken, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van een woning. In 2018 meldde 10% van de koopstarters met studieschuld die schuld vermoedelijk niet aan de hypotheekverstrekker. Inmiddels lijkt dat percentage groter. Het melden van studieschulden is verplicht.

Als u weet hoeveel u maandelijks wilt — en kunt — uitgeven aan uw hypotheek, kunt u een rekenhulp gebruiken om uit te rekenen welk leenbedrag daarbij hoort (bijvoorbeeld op www.wijzeringeldzaken.nl).