04 mei 2020

Bezwaar tegen huurverhoging?

Huurt u in de sociale sector? Dan mag in 2020 de huur maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018, de percentages gelden alleen voor sociale huurwoningen. Voor de vrije sector geldt géén maximum huurverhoging maar de verhuurder moet zich uiteraard wel houden aan eventuele afspraken daarover (indexeringsclausule) in het huurcontract. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli. Elke huurverhoging moet ten minste twee maanden van tevoren worden aangekondigd. Bent u het niet eens met de verhoging, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de verhuurder. Het bezwaarschrift moet vóór de ingangsdatum van de huurverhoging door de verhuurder zijn ontvangen.

Meer informatie over de regels voor sociale huurwoningen en voor de vrije sector en het maken van bezwaar vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-2020. Wilt u weten wat de maximale huurprijs is voor uw woning? Doe dan de huurprijscheck.