19 februari 2019

Check uw WOZ-beschikking!

Elk jaar in het eerste kwartaal ontvangt u de nieuwe WOZ-beschikking, vaak alleen digitaal in uw berichtenbox op MijnOverheid.nl. De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of, als het om een tweede of tijdelijk verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. Daarom is het belangrijk dat de waarde van uw huis niet te hoog is ingeschat. En dat u tijdig bezwaar maakt als dat in uw ogen het geval is. Dat kan met ons ‘Bezwaarschrift WOZ’ en tegenwoordig vaak ook digitaal (zie uw WOZ-beschikking). Beargumenteer uw bezwaar goed en vermeld ook hoeveel de WOZ-waarde volgens u zou moeten zijn.

Vergelijk uw WOZ-waarde met die in uw omgeving op www.wozwaardeloket.nl. Of met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Die kunt u opvragen op www.kadaster.nl/-/koopsominformatie (betaalde service). Lees ook ons artikel 'Te hoge WOZ? Maak bezwaar!'.