07 januari 2021

DNB: bouw fiscale voordelen koopwoning af

De Nederlandsche Bank (DNB) pleit ervoor om het verschil tussen kopen en huren te verkleinen. In de praktijk zorgen de huidige regels er namelijk voor dat startende huurders min of meer vergelijkbare maandlasten hebben als startende kopers. Huurders zijn echter meer geld kwijt omdat de maandlasten van kopers deels uit aflossing (vermogensopbouw) bestaan. Dit verstoort de woningmarkt. Een belangrijke stap om het verschil te verkleinen is volgens DNB het geleidelijk afbouwen van de fiscale verschillen tussen huren en kopen. DNB denkt daarbij aan het stapsgewijs verhogen van eigenwoningforfait of het geleidelijk verplaatsen van de woning (en hypotheekschuld) naar box 3.

Dat de regeling voor aftrek van hypotheekrente steeds soberder wordt, staat buiten kijf (zie ook het artikel 'Knibbel, knabbel, knuisje...', FiscAlert januari 2021). Als we ons realiseren dat de hypotheekrente nu erg laag is, dan is het nu misschien wel een goed moment om bij te sturen en de regels aan te passen. Daar moeten dan natuurlijk wel lagere belastingtarieven tegenover staan.