02 maart 2023

Gemeenten: dien WOZ-bezwaar zelf in

Gemeenten zijn veel geld kwijt aan de proceskosten wanneer er een commercieel bedrijf wordt ingeschakeld, terwijl die kosten niet betaald hoeven te worden als inwoners zelf bezwaar maken. Meerdere gemeenten roepen hun inwoners op om zelf bezwaar te maken meldt VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het aantal commerciële partijen dat geautomatiseerd in bulk namens inwoners bezwaar maakt, neemt jaar op jaar toe. Vorig jaar werd bij 51% van de bezwaren een commercieel bureau ingeschakeld. Drie jaar eerder was dat nog 36%.

De commerciële bureaus kosten gemeenten miljoenen euro's, kosten die via de gemeentelijke heffingen uiteindelijk weer bij de burger terecht komen. De kans op succes is bij zo’n bureau bovendien niet groter. Het slagingspercentage bij professionele bezwaarmakers bedroeg namelijk 49%. Bewoners die zelf bezwaar maakten tegen de WOZ-waarde deden dat in 52% van de gevallen met succes. Dat blijkt uit antwoorden van minister Bruins Slot op vragen vanuit de Tweede Kamer. De moraal van dit verhaal: doe het zelf. Bij sommige gemeenten is één telefoontje al voldoende om de WOZ-waarde bij te stellen. Werkt dat niet, maak dan formeel bezwaar. Vaak kan het online (zie de WOZ-beschikking), maar als abonnee kunt u ook ons ‘Bezwaarschrift WOZ’ gebruiken. Beargumenteer uw bezwaar goed. Uiteraard vermeldt u ook wat de WOZ-waarde volgens u zou moeten zijn.