29 januari 2019

Gezinnen zeggen spaarhypotheek vaarwel

Nieuwe hypotheken komen sinds 2013 alleen nog in aanmerking voor aftrek van de hypotheekrente als ze annuïtair of lineair worden afgesloten. Waar doorstromers en oversluiters echter nog wel vasthouden aan aflossingsvrij, is dat minder het geval bij (bank)spaarhypotheken zo blijkt uit cijfers van De Hypotheekshop. Met name bij de groep 25-35 jaar is de laatste jaren een daling zien. Deze afname lijkt groter dan alleen op grond van veroudering van mensen met oude hypotheekrechten mag worden verwacht. De Hypotheekshop merkt in de praktijk een toename van met name doorstromende gezinnen met jonge kinderen die meer waarde hechten aan een lage en stabiele maandlast in de eerste jaren. Veel gezinnen kiezen voor de betaalbaarheid op de korte termijn, ook gelet op de fase waarin ze zitten met opgroeiende kinderen. Als de kinderen later 'de deur uit zijn' ontstaat er weer wat meer financiële ruimte. Deze consumenten vinden de lagere lasten op dit moment daarom belangrijker dan een versnelde aflossing bij het meenemen van de spaarhypotheek naar de nieuwe woning. Ook al betekent dit over de hele looptijd wel een hogere totale last.

Regelmatig zien we dat bij de koop van een nieuw huis met een nieuwe hypotheek ook de hypotheekpolis wordt overgesloten. De oude hypotheekpolis (kapitaalverzekering/banksparen) wordt dan afgekocht. Dat is lang niet altijd het voordeligst, vooral niet in het laatste kwart van de looptijd van de polis. Kijk dus goed wat voor u gunstiger is. Fiscaal gezien mag u de oude hypotheekpolis meenemen in de nieuwe hypotheek.