21 september 2020

Grens voor Nationale Hypotheek Garantie naar € 325.000

Met ingang van 2021 gelden nieuwe regels voor de Nationale Hypotheek Garantie. Jaarlijks wordt het kostenplafond voor de aankoop van huizen met NHG aangepast aan de waardeontwikkeling van woningen. De huidige methode is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen van de afgelopen 3 maanden. Vanaf volgend jaar wordt gekeken naar de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden, vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar. De kostengrens zal zich zo gelijkmatiger ontwikkelen dan voorheen. De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Wie een hypotheek met NHG afsluit moet daarvoor een premie betalen. Die blijft 0,7%.