12 oktober 2022

Grens voor Nationale Hypotheekgarantie fors omhoog

Jaarlijks wordt het kostenplafond voor de aankoop van huizen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aangepast aan de waardeontwikkeling van woningen. Dat gebeurt met enige vertraging. In 2023 heeft NHG gekozen voor dezelfde methode als in 2022 (zie ons nieuwsbericht) om jaarlijks de NHG-kostengrens vast te stellen. Hierdoor stijgt de kostengrens van € 355.000 naar € 405.000 Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens € 429.300 in plaats van € 376.300 in 2022. Wie een hypotheek met NHG afsluit moet daarvoor een premie betalen. De premie blijft in 2023 0,6%. 

Meer informatie op www.nhg.nl