20 mei 2022

Huurverhoging aan banden

Veel mensen met een middeninkomen kunnen geen betaalbare koop- of huurwoning vinden. Daarom neemt het kabinet maatregelen zodat mensen met een middeninkomen ook betaalbaar kunnen wonen. Het gaat onder andere om:

  • Een deel van de vrije sectorhuur gaat onder de 'gereguleerde middenhuur' vallen. Het woningwaarderingstelsel (het puntensysteem) bepaalt dan de huurprijs, zodat een huurder een eerlijke prijs betaalt, die past bij de kwaliteit van de woning. De exacte bovengrens van de regulering moet nog worden bepaald, maar komt tussen de € 1.000 en € 1.250 te liggen.
  • Voor mensen met een laag inkomen gaat de huur omlaag. Hogere inkomens die in een goedkope sociale huurwoning wonen, kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.
  • De huurtoeslag wordt per 2024 vereenvoudigd zodat er meer zekerheid ontstaat over het recht op huurtoeslag. De huurtoeslag is dan niet meer afhankelijk van de feitelijk huur, maar van een vast genormeerd huurbedrag. Hiervan wordt een inkomensafhankelijke bijdrage afgetrokken. De maximale huurgrens wordt geschrapt en de leeftijdsgrens wordt verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl