03 april 2019

ING mag vooruitbetalen hypotheekrente weigeren

Een bank mag vooruitbetalen van hypotheekrente weigeren. Dat bleek in juni 2018 al uit een uitspraak van de Commissie van Beroep (zie ons nieuwsbericht). Dat wil echter niet zeggen dat de uitspraak van destijds automatisch voor alle gevallen geldt. Veel hangt af van wat er met de bank is overeengekomen en wat er in de hypotheekvoorwaarden staat. De Geschillencommissie oordeelt in een zaak tegen ING dat vaststaat dat partijen zijn overeengekomen dat de hypotheekrente maandelijks achteraf dient te worden betaald. De klant heeft geen argumenten naar voren gebracht waaruit volgt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de ING-bank het vooruitbetalen van hypotheekrente weigert. ING mocht de renteaftrek weigeren, aldus de Geschillencommissie.

Op dit moment bieden slechts een beperkt aantal geldverstrekkers de mogelijkheid om hypotheekrente vooruit te betalen. Vooruitbetalen van rente over maximaal de eerste zes maanden van het volgende kalenderjaar kan aantrekkelijk zijn als u dit jaar de rente tegen een hoger tarief kunt aftrekken dan volgend jaar (zie ook tip 9 van onze eindejaarstips voor meer informatie en de voorwaarden).