09 oktober 2020

Inkomenstoets bij eenmalige huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen, kunnen vanaf 2021 één keer een huurverlaging aanvragen. De huur moet daarvoor hoger zijn dan € 619,01 (één- en tweepersoonshuishoudens) of € 663,40 (huishoudens van drie of meer personen). De woningcorporatie voert de huurverlaging in principe automatisch door, maar een huurder kan ook een verzoek indienen. Woningcorporaties krijgen echter de mogelijkheid om in 2024 bij de Belastingdienst een inkomensverklaring over 2022 op te vragen van huurders die op eigen verzoek een huurverlaging hebben gekregen op basis van het door henzelf opgegeven inkomen. Als blijkt dat het huishoudinkomen ook in 2022 in de categorie lage inkomens valt wordt de huurverlaging permanent. Is dat niet zo, dan kan de huur worden verhoogd naar het oorspronkelijke niveau vermeerderd met de huurverhogingen voor de afgelopen jaren. Een en ander is vastgelegd in een nota van wijziging op het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging.