18 mei 2020

Jaarlijkse huurverhoging vrije sector gemaximeerd

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector aan banden leggen. Voor de vrije sector geldt op dit moment nog géén maximum huurverhoging maar de verhuurder moet zich uiteraard wel houden aan eventuele afspraken daarover (indexeringsclausule) in het huurcontract. Als het aan de minister ligt wordt de jaarlijkse huurverhoging gemaximeerd op de inflatie plus 2,5%. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de opkoop van betaalbare koopwoningen door beleggers te beperken. Tenslotte wordt tijdelijk verhuur misschien gedurende een langere periode toegestaan (tot maximaal 3 in plaats van 1 jaar). Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe maatregelen ingaan.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl