06 maart 2023

Maatregelen tegen bezwaarbureaus WOZ

Commerciële bureaus verdienen veel geld met het indienen van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. Gemiddeld verdient zo'n bedrijf €600 per gewonnen zaak. Bij doorprocederen ligt dat bedrag nog hoger. Deze vergoeding staat vaak niet in verhouding tot het belastingvoordeel. Bovendien moeten burgers het meeste werk zelf doen: zij zijn degenen die het bezwaarformulier in moeten vullen dat naar de gemeente wordt gestuurd. Staatssecretaris Van Rij wil daarom de vergoeding verlagen en voortaan niet meer rechtstreeks uitbetalen aan het commerciële bureau maar aan de bezwaarmaker. Voor de zomer wil hij de Tweede Kamer nader informeren. Het streven is om de maatregelen in 2024 te laten ingaan.

Gemeenten deden vorige week een oproep om zelf bezwaar te maken en geen bureau in de arm te nemen (zie ons nieuwsbericht). En dat kan doorgaans ook prima. De kans op succes is bij zo'n bureau namelijk niet groter. Dat er veel geld verdiend wordt, laat overigens wel zien dat het goed is om uw WOZ-waarde goed te controleren. Is die volgens u te hoog, maak dan zelf bezwaar en onderbouw dat bezwaar goed!