24 maart 2021

Nieuwe maatregelen voor huurders

De eerste Kamer heeft 3 wetsvoorstellen aangenomen die huren betaalbaar moet houden. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Meer gezinnen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning
  Vanaf 2022 wordt de inkomensgrens voor 3 jaar verhoogd (prijspeil 2021: van € 40.024 naar € 44.196). De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft € 40.024 (prijspeil 2021).
 • Maatwerk
  Vanaf 2022 mogen gemeenten vaker sociale huurwoningen toewijzen aan iemand die eigenlijk net te veel inkomen heeft.
 • Tijdelijke huurkorting
  Verhuurders (ook andere verhuurders dan woningcorporaties) kunnen huurders een tijdelijke huurkorting (maximaal 3 jaar) geven als deze tijdelijk, bijvoorbeeld vanwege de lockdown, met financiële problemen kampen.
 • Maximale huurstijging vrije sector de komende 3 jaar maximaal 1% plus inflatie
  Tot nu toe zat er in de vrije sector geen wettelijk maximum op de jaarlijkse huurverhoging. De maatregel geldt voor huurwoningen waarbij de huur op de ingangsdatum van het huurcontract boven de liberalisatiegrens lag (voor huurcontracten uit 2021 is dat € 752 per maand).
 • Huurverhoging voor betere doorstroming
  Vanaf 1 juli 2022 mag de maandhuur van mensen met een hoog middeninkomen jaarlijks met maximaal € 50 per maand worden verhoogd. Bij hoge inkomens mag de jaarlijkse huurverhoging € 100 per maand bedragen.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl