09 december 2019

Onroerendezaakbelasting fors omhoog

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt in 2020 gemiddeld met 4%. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in 113 van de in totaal 355 gemeenten. Gemiddeld betalen huiseigenaren € 305 aan OZB. Gemeenten zeggen dat de stijging nodig is voor de extra kosten voor de WMO en de jeugdzorg. Ook de afvalstoffenheffing stijgt fors, gemiddeld met 8%. De gecombineerde aanslag van ozb, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 %. Een macronorm (maximale gemiddelde stijging voor de OZB voor alle gemeenten samen) is voor 2020 niet vastgesteld. De macronorm wordt namelijk vervangen door de benchmark lokale woonlasten. Deze benchmark is echter niet meer dan een vergelijking tussen de gemeenten en provincies.