09 juni 2021

Onterechte claims voor extra hypotheekrenteaftrek

De Belastingdienst is een onderzoek gestart naar ‘een reeks verzoeken’ van bankmedewerkers van ING en Rabobank om met terugwerkende kracht extra hypotheekrenteaftrek te claimen tot en met 2016. Dat schrijft Trouw. Het zou gaan om zeker duizend gevallen. Het gaat om de personeelskorting op hypotheekrente. Met ingang van 2016 zijn de fiscale regels gewijzigd. Sindsdien hebben banken 2 mogelijkheden voor het verlenen van een voordelige personeelshypotheek (wij hebben daar eerder over bericht in onder andere onze aangiftetips).

  1. Een lagere rente rekenen
    Het verschil tussen de marktrente en de berekende rente wordt gezien als belast loon. Dit belaste voordeel mag naast de daadwerkelijk betaalde rente worden opgevoerd als aftrekbare rente in de aangifte (als het om een eigenwoninglening ging).
  2. De marktconforme rente rekenen en extra loon geven
    Alleen de daadwerkelijk betaalde rente is aftrekbaar (als het om een eigenwoninglening ging).

Het lijkt er nu op dat werknemers er in sommige gevallen vanuit zijn gegaan dat zij onder mogelijkheid 1 vielen terwijl voor hen mogelijkheid 2 van toepassing was. In dat geval hebben zij geen recht op de geclaimde extra aftrek.

Deze informatie is ook te vinden op www.belastingdienst.nl. Dat er verwarring ontstaat over deze regels is ons inziens niet onbegrijpelijk. Het omgekeerde komt overigens ook voor waardoor de extra aftrekpost van punt 1 gemist wordt. Neem bij twijfel contact op met de salarisadministratie!