12 april 2019

Onvoldoende voor 17 gemeenten bij vaststelling WOZ

De Waarderingskamer controleert het proces van vaststelling van de WOZ-waarde door gemeenten. Gemeenten krijgen daarvoor sterren. De hoogste score, 5 sterren, werd behaald door 66 gemeenten, 167 gemeenten scoorden 4 sterren, 105 gemeenten 3 sterren en 17 gemeenten 2 sterren. Er was geen gemeente die een ster scoorde. Dit was de stand per eind februari, het moment van dagtekening van de WOZ-beschikkingen. Een score van 2 sterren is onvoldoende. Overigens heeft de Waarderingskamer bij alle gemeenten ingestemd met het versturen van de WOZ-beschikkingen, al gebeurde dat bij tien gemeenten pas nadat een herhalingsonderzoek was uitgevoerd. Tot de gemeenten die onvoldoende scoorden behoort in ieder geval de gemeente Amsterdam. De namen van de andere gemeenten zijn door BNR niet bekend gemaakt. Voor de onvoldoendes bij de 17 gemeenten zijn verschillende oorzaken. Het kan liggen aan de kwaliteit van de taxaties, maar ook aan het onvoldoende bijhouden van objectkenmerken, achterstanden in het afhandelen van bezwaarschriften of het niet tijdig of onjuist beschikbaar komen van de WOZ-gegevens.

Een en ander blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Menno Snel op vragen van de Tweede Kamer over het bericht 'Vaststelling WOZ door gemeenten rammelt' van BNR.