23 november 2021

Overweeg vooruitbetaling eigenwoningrente

Vanwege de administratieve lasten accepteren de meeste banken vooruitbetaling van hypotheekrente niet langer. Maar heeft u een familiebank of een lening bij de BV? En daalt volgend jaar het toptarief dat u over uw inkomen betaalt? Overweeg dan de hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2022 nog dit jaar te betalen. Betaal alléén rente vooruit die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2022. Betaalt u méér, dan wordt uw aftrek voor 2021 alsnog beperkt tot wat u over 2021 aan rente heeft betaald. Stel, u bereikt in 2022 de AOW-leeftijd en heeft dan een inkomen onder ruim € 35.000. En ook in 2021 valt u niet in het hoogste tarief. Rekening houdend met de heffingskortingen, bedraagt het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek dan 43% in 2021 en gemiddeld (afhankelijk van de maand waarin u jarig bent) 32% in 2022. Stel dat u een hypotheek heeft van € 300.000 tegen 2% rente en u betaalt 6 maanden vooruit. Dan ‘verdient’ u op deze manier (43 – 32 =) 11%. Bij een vooruitbetaald rentebedrag van € 3.000 is dat € 330, netto. En bij 4% rente is dat het dubbele!

U moet schriftelijk overeenkomen dat de vooruitbetaalde rente niet in depot wordt gestort en dat u het reeds betaalde bedrag niet kunt terugvorderen. Gebruik onze ‘Overeenkomst vooruitbetaling rente’.