08 december 2020

OZB en afvalstoffenheffing opnieuw flink omhoog

Huiseigenaren betalen in 2021 gemiddeld bijna € 820 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat is 4,1% meer dan dit jaar. De ozb stijgt met gemiddeld 3,1%. Opvallend is de forse toename van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 7,3%. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis op basis van een steekproef onder 112 gemeenten. De verschillen tussen de gemeenten zijn echter groot. Belangrijkste oorzaak van de verhoging van de afvalstoffenheffing lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van € 13 naar € 31 per ton afval. Voor de ozb lijkt de stijging veroorzaakt te worden door de tekorten bij de WMO en jeugdzorg. Pas eind dit jaar beslist minister Ollongren of er extra geld beschikbaar komt. Gemeenten lijken daardoor nog een slag om de arm te houden, aldus Eigen Huis.

Het volledige onderzoek inclusief de cijfers per gemeente zijn te vinden op www.eigenhuis.nl