03 juni 2021

Partner overleden? Kom in actie!

Veel hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om na het overlijden van de partner de bestaande rentevastperiode van de hypotheek zonder boete open te breken. Ze attenderen de overblijvende partner hier vaak niet op — sterker nog, vaak is men niet van deze mogelijkheid op de hoogte, merken we in de praktijk — maar door de huidige lage rentestand kan dat duizenden euro’s opleveren. Kom daarom zelf in actie en doe dat tijdig (een termijn van een half of heel jaar na het overlijden is gebruikelijk). En check uw hypotheekvoorwaarden!