15 september 2022

Tijdelijk gratis lening voor verduurzaming huis

Mensen met een kleinere portemonnee (verzamelinkomen tot € 45.000) hoeven vanaf 1 november geen rente te betalen op een lening bij het Nationaal Warmtefonds om hun koophuis te verduurzamen. Deze Energiebespaarlening met 0% rente is één van de maatregelen om verduurzaming te versnellen en de energierekening te helpen verlagen. Deze verlaagde rente blijft in ieder geval 2 jaar. Bij meerdere energiebesparende maatregelen subsidieert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ongeveer 30% van de kosten. Ook krijgen gemeenten vanuit het Nationale Isolatieprogramma geld om inwoners zo goed mogelijk voor te lichten en te helpen bij energiebesparende oplossingen. Bij de aankoop van zonnepanelen krijgen woningeigenaren hun betaalde BTW terug.

Meer informatie over de verschillende regelingen vindt u op www.rijksoverheid.nl > energiebespaarlening, www.rijksoverheid.nl > nationaal isolatieprogramma, www.warmtefonds.nl, www.rvo.nl en www.belastingdienst.nl