19 juni 2020

Toch renteaftrek hypotheek bij betaalpauze

Normaal gesproken kunt u rente over sinds 1 januari 2013 afgesloten nieuwe eigenwoningleningen niet meer aftrekken als u stopt met aflossen. Er is een uitzondering als de betalingsachterstand het gevolg is van de coronacrisis. Daarvoor kan een betaalpauze worden overeengekomen. De periode waarin dat kan is nu verlengd. U moet de (dreigende) betalingsproblemen uiterlijk 30 september 2020 bij de geldverstrekker hebben gemeld. De overeengekomen betaalpauze moet uiterlijk 1 oktober 2020 ingaan en heeft een looptijd van maximaal zes maanden. Er gelden trouwens ook speciale soepele regels voor het inlopen van deze betalingsachterstand.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht bij uw bank.