04 november 2022

Vaak meer hypotheek mogelijk in 2023

De meeste huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen (tot ruim € 10.000) voor de aanschaf van een woning, als rekening wordt gehouden met de door het CPB verwachte loonstijgingen van 3,7%. Bij een gelijke rente en een gelijkblijvend inkomen zullen de meeste huishoudens merken dat ze in 2023 minder kunnen lenen dan dit jaar (tot zo'n € 25.000 minder). Dat komt door de hoge inflatie. Bij een rentestijging kan het verschil oplopen tot bijna € 70.000. Dat blijkt uit het Nibud-adviesrapport Financieringslastnormen 2023 dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Nibud had overigens verwacht dat de maximaal te lenen bedragen lager zouden uitpakken, maar door de koopkrachtmaatregelen van het kabinet valt dat mee. Voor tweeverdieners is er nog een belangrijke verandering. Hypotheekverstrekkers kunnen vanaf 1 januari 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Tweeverdieners kunnen dan dezelfde hypotheek krijgen als eenverdieners met hetzelfde bruto-inkomen. Beide inkomens worden voor 100% meegeteld bij het bepalen van het financieringslastpercentage.

Zie ook www.rijksoverheid.nl