13 januari 2023

Vraag overdrachtsbelasting terug

Heeft u uw woning al verkregen vóór de juridische eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld om alvast te beginnen met de verbouwing? Wanneer de economische eigendom al is verkregen voordat sprake is van juridische eigendomsoverdracht bestaat formeel gezien geen recht op het lage overdrachtsbelastingtarief van 2% of de startersvrijstelling voor het verkrijgen van een woning waar u zelf gaat wonen. In plaats daarvan is volgens de wet het hogere tarief (vorig jaar 8%, dit jaar 10,4%) van toepassing. Dat was niet de bedoeling van de wetgever. De eventueel teveel betaalde overdrachtsbelasting kan daarom worden teruggevraagd. Het verzoek kan worden ingediend bij:
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek/team Brieven en Beleidsbesluiten Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Binnenkort zal dit ook in een besluit nader worden geregeld.