02 mei 2022

WOZ-bezwaar via 'no cure, no pay' niet succesvoller

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde via no cure, no pay-bedrijven (als het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten) is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. In 2015 was nog 17% van de ingediende bezwaren afkomstig van een no cure, no pay-bedrijf. In 2019 was dat opgelopen naar 43%. De kans op succes bij een bezwaar via zo'n bedrijf is echter niet groter, zo blijkt uit het antwoord van minister Bruins Slot op Kamervragen. Het slagingspercentage bij professionele bezwaarmakers bedroeg namelijk 49%. Bewoners die zelf bezwaar maakten tegen de WOZ-waarde deden dat in 52% van de gevallen met succes. Zelf contact opnemen met de gemeente is volgens de Waarderingskamer (die de toezicht houdt op het vaststellen van de WOZ-waarde door de gemeenten) en de minister vaak beter. Dat is eenvoudig en bespaart gemeenten bovendien veel geld. In 2020 ontvingen no cure, no pay-bedrijven naar schatting € 17 miljoen aan vergoedingen voor ingediende WOZ-bezwaren.