10 september 2020

WOZ-waardes woningen stijgen naar recordhoogte

Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde € 270.000. De gemiddelde WOZ-waarde ligt 8,9% hoger dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Peildatum voor deze WOZ-waarde is 1 januari 2019. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen dus met een jaar vertraging. In de vier grote steden steeg de WOZ-waarde met 11% (Amsterdam) tot bijna 16% (Rotterdam).Kijken we naar de provincies, dan stegen de WOZ-waardes het sterkst in Groningen (12%) en Flevoland (11%) en het minst in Zeeland (5%). U vindt de cijfers per gemeente op www.cbs.nl.

De WOZ-waarde is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of, als het om een tweede of tijdelijk verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019 is van belang voor de belastingjaar 2020.