13 februari 2019

Zonnepanelen bij nieuwbouw

In FiscAlert mei 2018 berichtten wij in het artikel ‘BTW en zonnepanelen’ over een arrest van Gerechtshof Arnhem. Dit arrest biedt juridische aanknopingspunten voor particulieren die een nieuwbouwwoning kopen en tijdens de bouw zonnepanelen laten plaatsen. Zij kunnen direct als ondernemer aangemerkt worden en niet alleen de volledige BTW van de zonnepanelen terugvragen, maar ook een deel van de BTW over de woning (het deel van de woning dat zakelijk wordt gebruikt, ofwel het stuk dak waar de zonnepalen op staan). De BTW kan dan worden teruggevraagd in de verhouding tot het totale nuttige oppervlak van de woning. Inmiddels is echter duidelijk dat de Belastingdienst alle verzoeken tot teruggave van BTW over de woning afwijst. U hoeft daarmee echter niet zonder meer akkoord mee te gaan, maar kunt bezwaar aantekenen. Speelt dit bij u en bent u abonnee van FiscAlert? Voor meer informatie kunt u terecht bij de Adviesservice (0900-5437238, 30cpm).