6 december 2018

Onroerendezaakbelasting omhoog

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt in 2019 gemiddeld met 2,2%. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in 111 van de in totaal 355 gemeenten. Gemeenten blijven hiermee gemiddeld onder de zogenaamde macronorm die voor 2019 op 4,0% is vastgesteld. De macronorm is een plafond voor het totaal van alle gemeenten. De afzonderlijke gemeenten mogen de OZB meer laten stijgen en dat gebeurt bij een flink aantal ook. Er zijn zelfs uitschieters naar meer dan 10% (Cuijk, Sittard-Geleen, Brunssum, Voerendaal en Teylingen). In 25 van de onderzochte gemeenten daalt de OZB. Gemiddeld betalen huiseigenaren € 289 aan OZB.

De werkelijke gemiddelde stijging kan uiteraard afwijken van de steekproef. Voor 2015, 2016 en 2017 en 2018 werd een stijging verwacht van respectievelijk 2,4%, 1,8%, 1,3% en 1,7%. In werkelijkheid bedroeg de stijging voor die jaren respectievelijk 3,4%, 2,45%, 1,88% en 1,6%. We zijn benieuwd wat de werkelijke stijging voor 2019 zal zijn!